Make your own free website on Tripod.com

 

Медицински Център "РепроБиоМед" ООД

София - 1000, Ул. "Д-р Петър Берон" 5а; партер

Информация (08.30 - 14.30 ч.) на тел.: (02) 963 08 04 

 

 

 

 

 

 

Мобилна връзка с: 

088 505 405 (Доц. д-р Иван Николов, директор);     

088 318 135 (Д-р Павлета Табакова, директор);    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прегледи и консултации:  Всеки работен ден след 15.30 ч.; 

Изследвания: Всеки работен ден от 08.30 до 13.30 ч.;