Make your own free website on Tripod.com

Книги и публикации

 

1.      Табакова П., Николов Г. Глава: "Модерни асистирани репродуктивни технологии."  В: Новости в Акушерството и гинекологията, том. 1, 1999

2.      Николов Г. - автор на глава: "Акушерство"  стр. 816-844. В учебник: "Семейна медицина",  издателство "ЕЛДО", София, 2000

3.      Николов Г. – съавтор в колектив, “Anti-granulosa luteinized cell antibodies in women attending IVF programme"; 2002, Human Reproduction, Vol. 17, p.156

 

 

Участия в конгреси и симпозиуми

 

1.      Николов Г., Табакова П. VIII Национален Конгрес по Акушерство и Гинекология, Варна, 27-30 Септември'98 г. Сателитен симпозиум-кръгла маса на фирма ORGANON на тема: "Нов рекомбинантен FSH препарат "Puregon" – нашият опит.

2.      Николов Г.  I  Национален симпозиум по стерилитет с международно участие - Банско, м. Февруари'99 г.. Лекция на тема "Препаратът Decapeptyl при лечението на стерилитета" - сателитен симпозиум на фирма "Ferring Leciva".

3.      Данева Т., Иванова М., Николов Г., Димитров Й., Тодоров П, Петров М. III Национална Конференция по Медицинска Биология, Пловдив, 10-12 Септември'99 г. Научно съобщение (постер) на тема: "Проучване върху наличието и значението на ZP-антитела при жени, включени в IVF–ET програма".

4.      Николов Г., Табакова П.   I  Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2000 г. "Ретроспективно сравнително проучване между ефективността на recFSH (Puregon, Organon) и уринарните гонадотропини при жени с контролирана овариална хиперстимулация за IVF–ET".

5.      Табакова П., Николов Г. .   I  Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2000 г. Пленарна лекция на тема: "Овариална стимулация при АРТ".

6.     Данева Т., Николов Г., Лолов С., Иванова М., "Anti–granulosa Lutheinized Cell (GLC) Antibodies in Infertile Women Attending IVF". Abstract book, p. 61. 9th International Symposium of Immunology of Reproduction. Varna 2–4 July 2000.

7.      Данева Т., Николов Г., Лолов С., Иванова М, "Anti–ovarian Antibodies in Women Undergoing IVF Program" Book of abstracts. Presented at: VI Czech Symposium on Reproductive Immunology, 2000

8.      Николов Г., Табакова П., II Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2001 г. Обзорна пленарна лекция на тема: "Ифертилитет при мъжа и модерни асистирани репродуктивни технологии".

9.      Иванова М.,Данева Т., Николов Г., Лолов С., II Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2001 г, доклад по проучването: "Честота и нива на антиовариалните антитела при жени, участвуващи в IVF–ET програма";

10.  Николов Г., Табакова П.; III Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2002 г., доклад на тема:  Криопрезервация на човешки гамети и ембриони”;

11.  Иванова М., Банкова Е., Динева Ж., Николов Г., Мурджева М., Кехайов И., III Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2002 г., доклад на тема:  “Локализация на атриалния натриуретичен пептид в гранулозни клетки, изолирани след овариална стимулация”;

12.  Иванова М., Николов Г., Данева Т., Вангелов И., Динева И., Банкова Е., Лолов С., III Национален конгрес по стерилитет, контрацепция и хормонозаместителна терапия, Боровец - 2002 г., доклад на тема:  “Клинично значение на антиовариалните антитела при жени, участвуващи в програма за IVF”;

13.  Николов Г., Данева Т., Вангелов И., Динева И., Лолов С., Иванова М.; 18th Annual Meeting of ESHRE, Viena, 1-3 July, 2002, Poster: “Anti-granulosa luteinized cell antibodies in wome attending IVF programme"

 

 

Медийни изяви

 

1.      Табакова П., Николов Г., Радио "Витоша"- предаване "Термометър" с водещ Емил Рафаилов на тема "Стерилитет". 13 март 1999 г.

2.      Николов Г. Вестник "Монитор", стр. 21 под рубриката "Мнения", интервю. 13 април 1999 г.

3.      Табакова П., Николов Г., ТВ канал 1- участие в предаването "Изборът", м. Май'99 г.

4.      Николов Г., Радио "Витоша"- предаване "Термометър" с водещ Емил Рафаилов на тема "Стерилитет II". 12 юни 1999 г.

5.      Николов Г., Радио "Тангра" - предаване "Рая и Детелина", водеща Рая Караджова, тема: "Криобанката", 10 октомври'99г. 10.00 ч.

6.      Николов Г., Табакова П. - телевизия Евроком - участие в предаване "Пулс" - 2000 г.

7.      Табакова П, Николов Г. - Нова Телевизия - интервю за предаване "На кафе" -       м. март 2001 г.

8.      Николов Г. Телефонно интервю на тема "Дарителството на генетичен материал" м.март 2001 г.;

9.      Табакова П., Николов Г., - Центрум Груп - предване на тема "Стерилитет", 2002 г;

10.  Николов Г. Радиопредаване с Мартин Гарбовски на тема "Спермодаряването" м. май 2002 г.;

11.  Николов Г., Радиопредаване на тема "Демографската криза" - Radio Net, м. септември 2002.;